Περιφερειακά PC

Η υλοποίηση του έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» αφορά τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών όλης της χώρας. Πρόκειται έργο που έχει ενταχθεί στο Σχέδιο «Ελλάδα 2.0» και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.


Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την πλήρη ανακαίνιση των ΚΕΠ βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών αλλά και την αναβάθμιση – αντικατάσταση του υλικοτεχνικού του εξοπλισμού. Ειδικότερα, οι δήμοι θα λάβουν χρηματοδότηση για τις εξής ενέργειες:


• Την ανακαίνιση των υπαρχόντων ΚΕΠ με ενιαία εταιρική εικόνα (νέο λογότυπο, χρωματισμοί, παρεμβάσεις για την προσβασιμότητα ΑμεΑ, κλπ)
• Την προμήθεια για αναβάθμιση/αντικατάσταση ηλεκτρονικών υπολογιστών
• Την προμήθεια για αναβάθμιση/αντικατάσταση εκτυπωτών
• Την προμήθεια tablet που θα χρησιμοποιηθούν από τους εργαζόμενους στα ΚΕΠ
• Την προμήθεια tablet για την αξιολόγηση των υπηρεσιών των ΚΕΠ από τους πολίτες
• Την προμήθεια συστήματος ηλεκτρονικής προτεραιότητας εξυπηρετούμενων (στα μεγαλύτερα σε επισκεψιμότητα ΚΕΠ)

Δεν υπάρχουν προϊόντα Κάτω από αυτήν την Κατηγορία.