Αίτηση Επιστροφής (RMA)

  • O πελάτης είναι υπεύθυνος για την παράδοση του προς επιστροφή προϊόντος με δικά του μέσα και κόστος, στην Διεύθυνση: Ergonet Αυτοματισμοί Γραφείου Ι.Κ.Ε. , Αγγελάκη 3, 54621,Θεσσαλονίκη, και οι παραλαβές θα γίνονται Δευτέρα - Παρασκευή 09:00 - 17:00.
  • Πιστωτικό Σημείωμα θα εκδοθεί εφόσον τα προς επιστροφή προϊόντα είναι άρτια συσκευασμένα και δεν έχουν υποστεί φθορές. Σε αντίθετη περίπτωση τα προϊόντα επιστρέφονται στον πελάτη, ή πιστώνονται, σε τιμή μικρότερη από την τιμή αγοράς εφόσον οι φθορές δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της Ergonet Αυτοματισμοί Γραφείου Ι.Κ.Ε.
  • Η ισχύς της αίτησης πιστωτικού, ορίζεται στις πέντε (7) από την ημερομηνία έκδοσης του αριθμού (Κ.Α.Α.Ε.Π.).
  • Το παρόν πρέπει να συνοδεύει το Δελτίο Αποστολής των σχετικών προϊόντων.